Pickles – Các loại dưa chua tự chọn (per bowl)

15,000