Crispy Prawns Purai (炸虾天妇罗)Tôm Tẩm Bột Chiên Xù ( Purai )

185,000

Categories: ,